Immagine: Sun Yuan & Peng Yu, If I Died (2013) https://www.artsy.net/artwork/sun-yuan-and-peng-yu-if-i-died     di Giordano Pariti “Se […]